Wie zijn we?

Onze missie

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg signaleert knelpunten (zowel naar de overheden als tussen regionale partners) met als doel wederzijdse communicatie te bevorderen en de samenwerking te stimuleren.

Hebt u een vraag voor ons?

Contacteer ons