Subregionaal Overleg Gehandicaptenzorg

Visie

Het werkingsgebied van het SubROG Dendermonde is het arrondissement Dendermonde bestaande uit de gemeenten: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Waasmunster, Wetteren, Wichelen, Zele

Vraagverheldering, Ondersteuningsplan, Persoonsvolgende financiering, Basisondersteuningsbudget en Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zijn methodieken en middelen die leiden tot een vraag gestuurd en inclusief samenlevingsmodel.

Een samenlevingsmodel vanuit recht op gelijkwaardigheid voor de personen met een beperking of een vermoeden van een beperking in de specifieke leefsituatie.

Intersectorale samenwerking, netwerkvorming en afstemming zijn kernwoorden en waarden van het ‘Perspectief 2020’.

Het Sub ROG Dendermonde is een actief overlegplatform waarin vertegenwoordigers zetelen van:

 • gebruikersverenigingen
 • ambulante, mobiele en dag en nacht zorgverstrekkers
 • erkende multidisciplinaire teams
 • RTH
 • VAPH vergunde zorgaanbieders
 • niet door het VAPH vergunde zorgverleners
 • dienst ondersteuningsplan (D.O.P.)
 • reguliere diensten
 • bijstandsorganisaties

Het Sub ROG Dendermonde streeft naar een optimale afstemming van het regionale zorgaanbod op de zorgvragen van personen met een beperking of een vermoeden van een beperking eventueel in samenspraak met andere regio’s.

Het overlegplatform wil een bijdrage leveren bij:

 • Het stimuleren van (inter)sectorale samenwerking om tegemoet te komen aan de vraag van personen met een beperking of een vermoeden van een beperking
 • Het detecteren, bespreken van hiaten en knelpunten in het zorgaanbod en het zoeken naar oplossingen
 • Signaleren van noden en behoeften aan bevoegde diensten, lokale besturen en de verschillende beleidsniveaus.
 • Beslissingen aftoetsen aan een vraag gestuurd en inclusief samenlevingsmodel
 • Uitwisselen van expertise om elkaar te versterken

Het sub ROG is geen gesloten groep: afhankelijk van de signalen en of de noden kan een expert en/of een werkgroep samengesteld worden.

Meer informatie?

Contacteer de voorzitter van het sub ROG, Luc Geeraerts of Marleen Stautemas van het RWOD Dendermonde.