Structuur van het Regionaal Welzijnsoverleg

Algemene vergadering

De A.V. bestaat uit een brede vertegenwoordiging van welzijnsorganisaties en -instellingen uit de regio Dendermonde.

Ledenlijst Algemene Vergadering

Raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur is de denktank en de motor van het RWOD. Hier wordt aan de werking concreet inhoud gegeven en worden de activiteiten, in functie van de noden van het Dendermondse welzijnsveld bepaald.

De Raad van Bestuur is samengesteld uit gemandateerden uit diverse geledingen en sectoren van het welzijnsveld, waarbij gestreefd werd naar een optimale sectorale én geografische spreiding. In deze denktank worden noden gesignaleerd, lopende projecten geëvalueerd en eventueel bijgestuurd, nieuwe projecten opgestart, enz.

Ledenlijst Raad Van Bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur verzorgt de opvolging van de financiële, administratieve en praktische aspecten van het RWO. De RVB wordt hiervan vrijgesteld en kan zich m.a.w volledig engageren ten aanzien van de inhoudelijke werking van het RWO. Het Dagelijks Bestuur bereidt het overleg voor en zorgt voor een efficiënte communicatie.

Ledenlijst Dagelijks Bestuur

Hebt u een vraag over de structuur van RWOD?

Contacteer ons