Regionaal Netwerk Doorstroom Waas en Dender

Arbeidszorg voorziet tewerkstelling voor mensen die geen werk vinden in het gewone en het beschermde tewerkstellingscircuit. Het gaat onder andere over mensen met een maatschappelijke achterstelling, een sociale, fysieke of mentale handicap of een psychiatrische problematiek. Zij kunnen met behoud van hun vervangingsinkomen zinvol werk uitvoeren dat aangepast is aan hun mogelijkheden en beperkingen.

Via de organisatie van het Regionaal Netwerk Arbeidszorg wil het RWO de kwalitatieve toepassing van arbeidszorg stimuleren over de sectoren heen, alsook samenhang en continuïteit bevorderen binnen de regio.

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg is een forum voor:

  • informatiedoorstroming
  • ervaringsuitwisseling
  • deskundigheidsbevordering
  • zorgafstemming
  • onderlinge samenwerking
  • linken met andere sectoren

Het Regionaal Netwerk Arbeidszorg Waas & Dender is samengesteld uit vertegenwoordigers van 15 erkende arbeidszorginitiatieven uit de regio Waas & Dender, GTB Oost-Vlaanderen, Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde, Regionaal Welzijnsoverleg Waasland en het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Meer info

Hebt u een vraag voor ons?

Contacteer ons