Regionaal Forum voor Lokale Ouderenadviesraden

Het Regionaal forum voor lokale ouderenadviesraden wil de ouderenadviesraden ondersteunen en versterken in de realisatie van hun opdracht.

Dit gebeurt door:

  • het aanreiken van actuele beleidsinformatie, onderzoeksresultaten, en documentatiemateriaal.
  • het organiseren van vorming omtrent beleidsadvisering.
  • het faciliteren van de uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden.
  • de ondersteuning en coördinatie van bovenlokale samenwerking.

Meer informatie bij Michel De Wit, regionaal beleidsmedewerker ouderenbeleidsparticipatie.

Wenst u meer informatie over dit forum?

Contacteer ons