van SEN vzw naar SAM vzw ...

08/05/2018 - 14:42

Op 1 januari 2018 nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving de activiteiten én de hele medewerkersploeg van het Steunpunt Expertisenetwerken over.

SAM is de fusie van Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Algemeen Welzijnswerk en kwam er op vraag van minister Vandeurzen die daarmee een (nog) meer intersectorale ondersteuning van het werkveld beoogde.

SAM staat voor meer slagkracht - want groter - én een bredere ondersteuning van het werkveld op vlak van onder meer schulden, krachtgericht werken, relaties en grensoverschrijdend gedrag, wonen en dakloosheid, outreachend werken en straathoekwerk, communitybuilding en samenlevingsopbouw, ....

Meer weten over vzw SAM? Surf naar hun website www.samvzw.be.