Transitie van de Sociale Kaart naar de Vlaamse overheid

15/05/2018 - 16:36

Op 1 januari 2018 werd de sociale kaart overgeheveld van de Vlaamse provincies naar de Vlaamse overheid. De Sociale Kaart wordt met alle betrokken medewerkers ingebed in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

De sociale kaart blijft bestaan, net zoals de bijhorende dienstverlening (opleidingen, sociale kaarten op maat,…) Enkel logo en lay-out veranderen, om conform te zijn met de huisstijl van het Departement WVG.

Het regionaal welzijnsoverleg neemt geen actieve rol meer op in het beheer van de sociale kaart. Wijzigingen, nieuwe fiches,… kan u wel nog steeds online melden.

>> Lees hier hoe je je eigen fiches beheert.

>> Of mail naar het nieuwe mailadres: desocialekaart@vlaanderen.be.