Sterk Sociaal Werk

10/03/2020 - 13:53

Het Vlaams actieplan Sterk Sociaal Werk is een ambitieus vijfjarenplan om het sociaal werk te versterken en zo mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren.

Op SterkSociaalWerk.be lees je er vanaf nu alles over.