Sterk Sociaal Werk

10/02/2020 - 13:36

Het Vlaams actieplan Sterk Sociaal Werk is een ambitieus vijfjarenplan om het sociaal werk te versterken en zo mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren.

Op SterkSociaalWerk.be lees je alles over het Actieplan Sterk Sociaal Werk.