Presentaties en eindrapport Sociaal Werk conferentie

04/06/2018 - 15:39

Op 24 mei vond in Brussel de sociaalwerkconferentie plaats. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Op de sociaalwerkconferentie wilden we komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt. Op het programma van de conferentie stonden lezingen, debatten en workshops waarvan je alle presentaties hier kan je downloaden.

Lezing Marcel Spierts: ‘De sociaal werker als democratische professional’

  • Presentatie krachtlijnen van sterk sociaal werk
  • Presentatie workshop ‘marktwerking en sociaal werk'
  • Presentatie workshop ‘vermaatschappelijking van de hulp- en dienstverlening'
  • Presentatie workshop ‘informatiedeling en vertrouwen'
  • Presentatie workshop ‘superdiversiteit'
  • Presentatie workshop ‘onderbescherming en toegankelijkheid'
  • Presentatie minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen