Netwerk GGZ ADS biedt eerstelijnspsychologische zorg aan

02/04/2020 - 12:40

Coronavirus, opsluiting, besmetting, …Deze toestand kan bij vele mensen hun angst of hun depressieve stemming verhogen. Help hen om iemand te vinden met wie zij kunnen praten en niet in paniek te raken en verwijs hen door naar een eerstelijnspsycholoog.

✅ WAT?

Mogelijkheid tot terugbetaling van de (video)-consultaties door klinische eerstelijnspsychologen of orthopedagogen.

✅ WAARVOOR?

In geval van angst – depressie - en /of alcoholische klachten, onder andere, gerelateerd aan het coronavirus (maar niet uitsluitend) voor mensen tussen 18 en 64 jaar.

✅ HOE?

Met voorschrift door de huisarts, de psychiater of een arbeidsarts (voor maximum 4 sessies, eenmalig vernieuwbaar)

✅ HOEVEEL?

Ten kosten van de patiënt : 11,20 euro of 4 euro (indien RVT)

✅ MEERWAARDE?

Snelle opstartpreventie en samenwerking met de huisarts

Om een eerstelijnspsycholoog of orthopedagoog te vinden :
http://bit.ly/eenelpzoeken

Meer info:
http://bit.ly/eerstelijnspsychologischezorg

Help anderen om iemand te vinden met wie zij kunnen praten en niet in paniek te raken.

BijlageGrootte
PDF-pictogram ads_coronavirus_eerstlijnpsycholoog.pdf543.17 KB