HCA Oost-Vlaanderen verandert van naam!

03/06/2019 - 12:24

Na 10 jaar verandert vzw HCA Oost-Vlaanderen haar naam in vzw Parcours, een naam die de erkenningsvorm overschrijdt.

Volgens het woordenboek betekent Parcours: een af te leggen weg, een te volgen tocht.
Net zoals het pad dat we gaan met onze jongeren, de slachtoffers, de ouders. Deze weg ligt niet vooraf vast, kent een begin- en eindpunt, maar ook veel zijsporen. De jongere en de slachtoffers bepalen zelf hun parcours, geven aan hoe zij het zien, wat ze belangrijk vinden.

De dienst is bereikbaar via :

vzw Parcours
Dok Noord 4, hal E, bus 101
9000 Gent
0491/27.30.50
www.vzwparcours.be

De medewerkers zijn via mail bereikbaar op de volgende manier: voornaam.naam@vzwparcours.be.