Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor dummies

06/05/2019 - 12:47

De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen 3 kernactoren: het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n "breed onthaal"?

Dat ontdek je hier dankzij 10 wist-je-datjes.