Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

23/03/2020 - 11:03

Op de website Zorg en Gezondheid vindt u richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, zorgverleners, zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, welzijnssectoren, … over hoe om te gaan met corona.

Surf naar: www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals