Basisvorming over KOPP en KOAP, kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijkheidsproblematiek

07/01/2019 - 12:48

De vorming biedt concrete handvatten om zowel met de ouder als met het kind aan de slag te gaan. Gericht aan de brede welzijnssector en GGZ van Oost-Vlaanderen, zowel voor mensen die met kinderen werken, als mensen die met volwassenen werken. In samenwerking met RADAR; het netwerk kinderen en jongeren van de provincie Oost-Vlaanderen.

Thema’s die aan bod komen:

  • Doe-praatgroepjes
  • Infants
  • KOPP preventiegesprek
  • Zorg voor een kind na een suïcidepoging in de familie

Alle praktische informatie, het programma en inschrijvingsformulier vind je hier.

Reacties