Artikel 60 §7 wordt Tijdelijke Werkervaring

31/05/2017 - 11:44

Sinds 1 januari 2017 is art 60§7 ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke werkervaring'.

Tijdelijke Werkervaring richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan (recente) werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit. Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Zo willen we de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleinen met als uiteindelijk doel doorstroom naar het normaal economisch circuit. Men is nog volop bezig met de concrete uitwerking van het systeem.

Wil je op de hoogte blijven, neem dan regelmatig een kijkje op de website van de VDAB over de Tijdelijke Werkervaring.