Netwerk Waas & Dender

Doelstelling
Het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender heeft reeds een lange geschiedenis. Het idee was en is om regionale ontwikkelingen prominent op de agenda te zetten en het mogelijk te maken om acties uit te werken en te ontplooien, dit vanuit een samenwerking met de verschillende actoren, die actief werken rond jongeren.

De opdracht van het netwerk is enerzijds initiatieven van onderuit krachtiger te maken en deze te vertalen naar het beleid, IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp). Anderzijds zal het netwerk vanuit actiepunten het beleid (bv. Plan 2.0) vertalen, uitwerken en uitrollen naar alle voorzieningen en diensten in de regio.

Samenstelling
Het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de 6 sectoren, vervat binnen de Integrale Jeugdhulp (AWW, BJB, CGG, CLB, K&G, VAPH). Het wordt ondersteund door RWO Waasland & Dendermonde.

Planning
Het netwerkoverleg komt minimaal 4 keer per jaar samen. Bij uitbreidingsbeleid kan een extra overleg ingeroepen worden. Het netwerkoverleg werkt daarnaast met ad hoc groepjes om bepaalde thema’s uit te werken.

Meer info
U kunt met vragen terecht bij:

Hebt u een vraag voor ons?

Contacteer ons