Nieuws uit de regio

Sociale kaart Vluchtelingen

05/09/2017 - 12:55

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger,… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Ben je daarvoor op zoek een bundeling van alle relevante informatie en doorverwijstips? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen.

Lees meer

Nieuwe vormingen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 2017 -2018

17/07/2017 - 14:49

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft een brochure uit met een overzicht van al haar vormingen. Deze hebben betrekking op verschillende dimensies van dementie: lerend vermogen, basale stimulatie, medicatiegebruik, atypische vormen van dementie, mantelzorg, ethische dilemma’s ...

Lees meer

Oost-Vlaanderen in cijfers

31/05/2017 - 17:05

Op de website www.oostvlaanderen.incijfers.be vindt u de meest recente statistische gegevens over Oost-Vlaanderen en haar bevolking. U vindt er zéér gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld het percentage alleenwonende tachtigplussers, tot op gemeentelijk niveau.

Lees meer

Artikel 60 §7 wordt Tijdelijke Werkervaring

31/05/2017 - 11:44

Sinds 1 januari 2017 is art 60§7 ingebed in een ruimer begeleidingstraject namelijk de 'tijdelijke werkervaring'.

Lees meer

Hi: de app die vluchtelingen sneller aan werk helpt

31/05/2017 - 11:03

'Hi' is de eerste experimentele digitale tool die vluchtelingen connecteert met de juiste mensen en hen de juiste hulp biedt om sneller aan het werk te gaan. De app is een initiatief van de VDAB, ontwikkeld in co-creatie met vluchtelingen.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.