Nieuws uit de regio

Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

23/03/2020 - 11:03

Op de website Zorg en Gezondheid vindt u richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, zorgverleners, zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, welzijnssectoren, … over hoe om te gaan met corona.

Lees meer

Persbericht: ELZ Dender richt tijdelijk COVID-19 triagecentrum op

16/03/2020 - 10:56

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken, richten Huisartsenkoepel Vehamed (werkingsgebied Dendermonde, Hamme, Zele, Berlare, Lebbeke en Buggenhout), de Huisartsenwachtpost Vehamed en het az Sint-Blasius vanaf 14 maart ’20 een tijdelijk COVID-19 triagecentrum op.

Lees meer

Sterk Sociaal Werk

10/03/2020 - 13:53

Het Vlaams actieplan Sterk Sociaal Werk is een ambitieus vijfjarenplan om het sociaal werk te versterken en zo mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren.

Lees meer

Cultuursensitief werken via Mind-Spring

10/02/2020 - 14:43

In het kader van AMIF-43 organiseert CAW Oost-Vlaanderen het project Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Het is een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken. Zes dagen tussen februari en juli 2020. Intervisiereeks 10 sessies tussen september 2020-december 2021.

Lees meer

Sterk Sociaal Werk

10/02/2020 - 13:36

Het Vlaams actieplan Sterk Sociaal Werk is een ambitieus vijfjarenplan om het sociaal werk te versterken en zo mensenrechten en sociale grondrechten voor iedereen te realiseren.

Lees meer
Abonneren op Nieuws uit de regio

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.