Nieuws uit de regio

Psycho-educatieve groep voor ouders van jongeren die gamen of genotsmiddelen gebruiken

10/02/2020 - 14:45

CGG Waas en Dender organiseert gratis een groepsaanbod voor ouders van jongeren die riskant gamen, alcohol, cannabis of andere drugs gebruiken. In elke sessie wordt een bepaald thema behandeld. Naast een informatief gedeelte is er ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met ouders in een gelijkaardige situatie. De groep bestaat uit maximum 12 deelnemers.

Lees meer

Cultuursensitief werken via Mind-Spring

10/02/2020 - 14:43

In het kader van AMIF-43 organiseert CAW Oost-Vlaanderen het project Cultuursensitief werken via Mind-Spring. Het is een gratis opleidingstraject voor OCMW-medewerkers die met vluchtelingen werken. Zes dagen tussen februari en juli 2020. Intervisiereeks 10 sessies tussen september 2020-december 2021.

Lees meer

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie

10/02/2020 - 14:42

Op 20 februari organiseert ECD Meander voor professionele hulpverleners een dialoog rond vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie.

Lees meer

Intersectorale intervisie - voorjaar 2020

10/02/2020 - 14:26

Advies & Coaching ADS organiseert binnen de verschillende deelregio's intervisiemomenten voor hulpverleners die in contact komen met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deelnemers ondersteunen en adviseren elkaar aan de hand van casussen die ze inbrengen.

Lees meer

De buurt in beeld: Materiaal en methodieken buurtanalyse - 3 maart 2020

10/02/2020 - 13:56

Eerstelijnszone Dender organiseert in het kader van de werking 'Buurtgerichte Zorg' op dinsdag 3 maart een vorming over de buurt in beeld en nodigt daarvoor mevrouw Ann Decorte uit. Zij is lector en onderzoeker bij Howest Sociaal Werk en Vital Cities.

Lees meer
Abonneren op Nieuws uit de regio

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.