Nieuws uit de regio

Vreemdgaan 2019: Cultuursensitieve zorg

06/05/2019 - 12:56

'Vreemdgaan' is een methodiek die medewerkers uit de ene organisatie 'over het muurtje' laat kijken binnen een andere organisatie.

Lees meer

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) voor dummies

06/05/2019 - 12:47

De "Uitbouw geïntegreerd breed onthaal" is een van de projecten voor hervorming van de eerste lijn. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen 3 kernactoren: het OCMW, het CAW en de erkende diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Maar wat doet zo'n "breed onthaal"?

Lees meer

Ken jij de vzw PARCOER al?

07/01/2019 - 12:41

PARCOER is het nieuwe Psychosociaal Revalidatiecentrum gelegen in Dendermonde en opent haar deuren op 4 februari 2019. PARCOER biedt een intensief, ambulant revalidatieprogramma aan voor cliënten tussen 16 en 65 jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.

Lees meer

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

07/01/2019 - 12:37

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Lees meer

"Begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheidszorg" regio Dendermonde

07/01/2019 - 12:34

Advies/Coaching GG ADS organiseert op dinsdag 30 april, 28 mei en 25 juni onder leiding van een externe moderator intersectorale intervisies rond problematieken uit de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.