Nieuws uit de regio

Memorandum over kinderarmoede door De Tondeldoos

16/07/2018 - 16:15

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018 willen de gezinnen en de vrijwilligers van Kinderfonds De Tondeldoos het thema kinderarmoede hoog op de politieke agenda plaatsen. Dat doen met dit memorandum.

Lees meer

SAVE THE DATE: Inspiratiedag Gezond Budget

16/07/2018 - 16:01

Omgaan met geld is een complexe zaak. Voor mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking is deze uitdaging nog groter. Gezond budgetteren vergt immers vaardigheden als abstract redeneren, lange termijn denken, rekenvaardigheden en digitale kennis.

Lees meer

Presentaties en eindrapport Sociaal Werk conferentie

04/06/2018 - 15:39

Op 24 mei vond in Brussel de sociaalwerkconferentie plaats. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Op de sociaalwerkconferentie wilden we komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt. Op het programma van de conferentie stonden lezingen, debatten en workshops waarvan je alle presentaties hier kan je downloaden.

Lees meer

Transitie van de Sociale Kaart naar de Vlaamse overheid

15/05/2018 - 16:36

Op 1 januari 2018 werd de sociale kaart overgeheveld van de Vlaamse provincies naar de Vlaamse overheid. De Sociale Kaart wordt met alle betrokken medewerkers ingebed in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Lees meer

van SEN vzw naar SAM vzw ...

08/05/2018 - 14:42

Op 1 januari 2018 nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving de activiteiten én de hele medewerkersploeg van het Steunpunt Expertisenetwerken over.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.