Nieuws uit de regio

SAVE THE DATE: Fietsen verandert levens - 6 november 2018

16/07/2018 - 16:00

Mobiel 21 gelooft samen met vele partners dat fietsen een gezonde en laagdrempelige oplossing is voor het probleem van vervoersarmoede. Voor veel mensen is kunnen fietsen geen evidentie. Leren fietsen kan vele deuren openen: naar werk, naar vrijetijdsparticipatie, naar een gezond leven, ….

Lees meer

Presentaties en eindrapport Sociaal Werk conferentie

04/06/2018 - 15:39

Op 24 mei vond in Brussel de sociaalwerkconferentie plaats. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Op de sociaalwerkconferentie wilden we komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt. Op het programma van de conferentie stonden lezingen, debatten en workshops waarvan je alle presentaties hier kan je downloaden.

Lees meer

Transitie van de Sociale Kaart naar de Vlaamse overheid

15/05/2018 - 16:36

Op 1 januari 2018 werd de sociale kaart overgeheveld van de Vlaamse provincies naar de Vlaamse overheid. De Sociale Kaart wordt met alle betrokken medewerkers ingebed in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Lees meer

Ontdek RADAR

08/05/2018 - 14:50

RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren, organiseert op 29 mei en op 2 oktober 2018 een infovoormiddag voor iedereen die nood heeft aan meer informatie over RADAR.

Lees meer

van SEN vzw naar SAM vzw ...

08/05/2018 - 14:42

Op 1 januari 2018 nam SAM, Steunpunt Mens en Samenleving de activiteiten én de hele medewerkersploeg van het Steunpunt Expertisenetwerken over.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.