Nieuws uit de regio

Maak het verschil, word buddy!

09/10/2017 - 16:03

CAW Oost-Vlaanderen lanceert i.s.m. stad Dendermonde een nieuw project: Knooppunt2GO. De buddywerking voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden is daar onderdeel van. Het CAW Oost-Vlaanderen is nu op zoek naar nieuwe buddy's.

Lees meer

Sociale kaart Vluchtelingen

05/09/2017 - 12:55

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger,… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Ben je daarvoor op zoek een bundeling van alle relevante informatie en doorverwijstips? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen.

Lees meer

Nieuwe vormingen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 2017 -2018

17/07/2017 - 14:49

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft een brochure uit met een overzicht van al haar vormingen. Deze hebben betrekking op verschillende dimensies van dementie: lerend vermogen, basale stimulatie, medicatiegebruik, atypische vormen van dementie, mantelzorg, ethische dilemma’s ...

Lees meer

Intersectorale intervisietafels KOPP-KOAP

20/06/2017 - 15:22

Crosslink (netwerk RADAR) biedt vanaf het najaar 2017 regionale intervisiegroepen KOPP/KOAP aan om de know-how rond het werken met Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met een Afhankelijkheidsproblematiek te vergroten.

Lees meer

Oost-Vlaanderen in cijfers

31/05/2017 - 17:05

Op de website www.oostvlaanderen.incijfers.be vindt u de meest recente statistische gegevens over Oost-Vlaanderen en haar bevolking. U vindt er zéér gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld het percentage alleenwonende tachtigplussers, tot op gemeentelijk niveau.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.