Nieuws uit de regio

Ken jij de vzw PARCOER al?

07/01/2019 - 12:41

PARCOER is het nieuwe Psychosociaal Revalidatiecentrum gelegen in Dendermonde en opent haar deuren op 4 februari 2019. PARCOER biedt een intensief, ambulant revalidatieprogramma aan voor cliënten tussen 16 en 65 jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.

Lees meer

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

07/01/2019 - 12:37

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Lees meer

"Begeleide intersectorale intervisie geestelijke gezondheidszorg" regio Dendermonde

07/01/2019 - 12:34

Advies/Coaching GG ADS organiseert op dinsdag 30 april, 28 mei en 25 juni onder leiding van een externe moderator intersectorale intervisies rond problematieken uit de geestelijke gezondheidszorg.

Lees meer

Presentaties Sociale Plattegrond Crisis beschikbaar

11/12/2018 - 09:47

Op 27 november organiseerde het Regionaal Welzijnsoverleg in Oost-Vlaanderen een sociale plattegrond rond het thema: 'Doorverwijzing bij crisis'. Alle presentaties zijn nu beschikbaar.

Lees meer

Het Groeipakket van start op 1 januari 2019

06/08/2018 - 10:24

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.