Nieuws uit de regio

Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

07/01/2019 - 12:53

Op donderdag 14 februari 2019 van 9u tot 16u30 organiseert de Oost-Vlaamse CGG en Logo's, samen met SAM en VAD, een studiedag rond problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel. Na een plenaire lezing zijn er praktijkgerichte workshops.

Lees meer

Basisvorming over KOPP en KOAP, kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijkheidsproblematiek

07/01/2019 - 12:48

De vorming biedt concrete handvatten om zowel met de ouder als met het kind aan de slag te gaan. Gericht aan de brede welzijnssector en GGZ van Oost-Vlaanderen, zowel voor mensen die met kinderen werken, als mensen die met volwassenen werken. In samenwerking met RADAR; het netwerk kinderen en jongeren van de provincie Oost-Vlaanderen.

Lees meer

Café P - Verkennen van financiële en/of sociale voordelen

07/01/2019 - 12:47

Op 30 januari 2019 organiseert het psychose-praatcafé Café P speciaal voor familie, partners en naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid een avond rond financiële en sociale voordelen.

Lees meer

Ken jij de vzw PARCOER al?

07/01/2019 - 12:41

PARCOER is het nieuwe Psychosociaal Revalidatiecentrum gelegen in Dendermonde en opent haar deuren op 4 februari 2019. PARCOER biedt een intensief, ambulant revalidatieprogramma aan voor cliënten tussen 16 en 65 jaar met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid.

Lees meer

Kind en Gezin en Jongerenwelzijn worden Agentschap Opgroeien

07/01/2019 - 12:37

De Vlaamse Regering keurde definitief het ontwerp van decreet goed over de fusie van Kind en Gezin en het agentschap Jongerenwelzijn. Het eengemaakte agentschap krijgt als naam Opgroeien. Dat wil de krachten bundelen om alle kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in Vlaanderen en Brussel opgroeien maximaal te ondersteunen.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.