Nieuws uit de regio

Presentaties en eindrapport Sociaal Werk conferentie

04/06/2018 - 15:39

Op 24 mei vond in Brussel de sociaalwerkconferentie plaats. Een niet te missen event voor sociaal werkers, studenten sociaal werk en iedereen die bij het sociaal werk betrokken is. Op de sociaalwerkconferentie wilden we komen tot een toekomstvisie voor sociaal werk. De mensenrechtenbenadering vormde daarbij het uitgangspunt. Op het programma van de conferentie stonden lezingen, debatten en workshops waarvan je alle presentaties hier kan je downloaden.

Lees meer

Boterhammen en Soep Dendermonde: Vrij CLB in een nieuw concept - 14 juni 2018

16/05/2018 - 15:41

Op donderdag 14 juni organiseert het RWOD opnieuw een Boterhammen en Soep. Ditmaal lichten we het nieuwe concept van het Vrij CLB toe.

Lees meer

Transitie van de Sociale Kaart naar de Vlaamse overheid

15/05/2018 - 16:36

Op 1 januari 2018 werd de sociale kaart overgeheveld van de Vlaamse provincies naar de Vlaamse overheid. De Sociale Kaart wordt met alle betrokken medewerkers ingebed in het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG).

Lees meer

Vacature begeleider niet-begeleide minderjarigen bij LIA vzw

14/05/2018 - 14:48

Alesto te Beveren is een kleinschalige afdeling van LIA vzw en biedt opvang en begeleiding aan tien niet-begeleide minderjarigen tussen 10 en 15 jaar die bijzondere zorg en begeleiding vragen. Alesto werft een begeleider aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een project dat meerdere jaren zal lopen.

Lees meer

Vacature voor nachtbegeleider bij LIA vzw

14/05/2018 - 14:44

Alesto te Beveren is een kleinschalige afdeling van LIA vzw en biedt opvang en begeleiding aan tien niet-begeleide minderjarigen tussen 10 en 15 jaar die bijzondere zorg en begeleiding vragen. Alesto werft een nachtbegeleider aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een project dat meerdere jaren zal lopen.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.