Nieuws uit de regio

Boterhammen en Soep: Brede kijk op handicap binnen PVF - 18 september 2018

03/09/2018 - 11:50

Sinds PVF is het zorglandschap voor personen met een handicap veranderd, uitgebreid, vernieuwd,… Dit schept mogelijkheden, maar tegelijk ook de bezorgdheid of personen met een handicap nog wel de weg vinden naar een passende oplossing… Elke vraag leidt immers tot een complexe puzzel waarbij tal van diensten samenwerken om een zo passend mogelijk antwoord te bieden op elke unieke zorgvraag.

Lees meer

Het Groeipakket van start op 1 januari 2019

06/08/2018 - 10:24

Op 1 januari 2019 gaat het Groeipakket van start. Het Groeipakket zou u kortweg de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag kunnen noemen. Maar het is meer dan dat: het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin.

Lees meer

Triple P: cursussen positief opvoeden - najaar 2018

16/07/2018 - 17:15

'It takes a village to raise a child', luidt een bekend spreekwoord. En inderdaad, kinderen opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseren het Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen en vzw Den Boomgaard samen met Opvoedingspunt Dendermonde in het najaar van 2018 gratis groepscursussen voor ouders met kinderen tot 12 jaar.

Lees meer

SAVE THE DATE: Studiedag Open Vizier - 26 oktober 2018

16/07/2018 - 16:44

Op 26 oktober 2018 organiseert RADAR een studiedag om inspiratie en kennis te bieden aan hulpverlenders die werken met kinderen, jongeren en gezinnen met verschillende culturele achtergronden.

Lees meer

SAVE THE DATE: Spaghettifestijn van De Tondeldoos op 16 oktober

16/07/2018 - 16:37

Op zaterdag 16 oktober 2018 organiseer Kinderfonds De Tondeldoos een spaghettifestijn waarvan de opbrengst volledig naar haar werking gaat. Noteer alvast de datum in uw agenda, meer details volgen later.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.