Inspiratiedag 'Eerste Hulp Bij Scheiding' - 5 december 2017

27/11/2017 - 09:11

Op 5 december 2017 organiseert het Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender in samenwerking met zijn regionale partners een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Inspiratiedag 'Eerste Hulp Bij Scheiding' - 5 december 2017

Voor wie?

Voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.


Wat?

In de voormiddag lichten we een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, ... Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...
Heb je nog vragen uit je eigen werkcontext, dan is er voldoende gelegenheid om deze te stellen tijdens de vragenronde.

In de namiddag gaan we tijdens een ingeleide intervisie in kleine groepjes intensief aan de slag met onze uitgewerkte vuistregels: aan de hand van stellingen word je uitgedaagd om op zoek te gaan naar eigen good practices in het omgaan met scheidingssituaties en hierover in dialoog te gaan met collega-hulpverleners.


Meer info en inschrijven?

www.rwowaasland.be
Inschrijven kan tot en met 28 november 2017 of tot het maximum aantal deelnemers is bereikt, nl. 120 deelnemers. Je kan kiezen voor het ochtendprogramma of voor de ganse dag (enkel inschrijven voor het namiddaggedeelte kan niet).

Jouw inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld door storting op rekeningnummer BE30 0682 2950 0411 op naam van Regionaal Welzijnsoverleg Waasland met vermelding van ‘EHBS 0512’.


Programma EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding - 5 december '17


Voormiddag:

 • 8u30 Onthaal
 • 9u00 Verwelkoming – Bert Vanacker, voorzitter IROJ Oost-Vlaanderen
 • 9u15 Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders - deel 1 – Nele Desmet, juriste tZitemzo
 • 10u45 Pauze
 • 11u00 Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders - deel 2 – Nele Desmet, juriste tZitemzo
 • 12:00 Broodjeslunch

Namiddag:

 • 13u00 Voorstelling werkgroep HCS en materialen - WG HCS
 • 13u15 Ingeleide intervisie: aan de slag met de vuistregels en op zoek naar goede praktijken
 • 15u15 Synthese van de workshops
 • 15u30 Netwerkmoment
 • We sluiten af om 16u00.

Doelgroep: hulpverleners die beroepsmatig met scheidingsituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.
Locatie: MFC De Hagewinde, Poststraat 6, 9160 Lokeren.
Kostprijs: € 15 voor de ganse dag (inclusief deelnemersmap + broodjeslunch).
€ 10 voor de voormiddag (inclusief deelnemersmap).

Organisatoren:

 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Netwerkoverleg Jeugdhulp Waas en Dender
 • Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde
 • Regionaal Welzijnsoverleg Waasland
 • tZitemzo (vroeger Kinderrechtswinkel)

Met de steun van IROJ- Oost-Vlaanderen

Reacties