Nieuws uit de regio

Sociale kaart Vluchtelingen

05/09/2017 - 12:55

Wil je als hulpverlener, onthaalmedewerker, vrijwilliger,… vluchtelingen helpen of wegwijs maken? Ben je daarvoor op zoek een bundeling van alle relevante informatie en doorverwijstips? Surf dan naar de Sociale Kaart Vluchtelingen.

Lees meer

Intersectorale intervisietafels: Infants

22/08/2017 - 00:00

RADAR organiseert een reeks van 3 begeleide intersectorale intervisies van telkens 3 uur. De reeks is bedoeld voor alle professionelen die werken met infants (0-5 jaar) en/of hun context. De sessies bestaan uit themagebonden casusbesprekingen om ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen.

Lees meer

Nieuwe vormingen Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 2017 -2018

17/07/2017 - 14:49

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen geeft een brochure uit met een overzicht van al haar vormingen. Deze hebben betrekking op verschillende dimensies van dementie: lerend vermogen, basale stimulatie, medicatiegebruik, atypische vormen van dementie, mantelzorg, ethische dilemma’s ...

Lees meer

Verminderd lidmaatschap Gezinsbond voor kwetsbare gezinnen blijft behouden in Dendermonde

03/07/2017 - 12:07

Ook voor 2018 bedraagt het lidmaatschap van de Gezinsbond voor kwetsbare gezinnen slechts 8 euro.

Lees meer

Brochure "Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen"

Brochure "Gratis en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen"

03/07/2017 - 11:17

Provincie Oost-Vlaanderen brengt een brochure uit waarin leuke en betaalbare daguitstappen in Oost-Vlaanderen verzameld staan.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.