Nieuws uit de regio

Maak het verschil, word buddy!

09/10/2017 - 16:03

CAW Oost-Vlaanderen lanceert i.s.m. stad Dendermonde een nieuw project: Knooppunt2GO. De buddywerking voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden is daar onderdeel van. Het CAW Oost-Vlaanderen is nu op zoek naar nieuwe buddy's.

Lees meer

Bib-aan-huis

25/09/2017 - 09:32

Bibliotheek Dendermonde lanceert de gratis dienst 'Bib-aan-huis'. Zo krijgen inwoners van Dendermonde die moeilijk zelf naar de bib kunnen wegens leeftijd, langdurige ziekte of een handicap, ook de kans om ook boeken, films, cd's ... te ontlenen. Deze materialen worden na afspraak aan huis gebracht.

Lees meer

Het Mobiel Teams Acute Zorg regio Zuid is opgestart

18/09/2017 - 17:53

Als onderdeel van het samenwerkingsverband in de regio Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas werd vanuit het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods een 'Mobiel Team voor Acute Zorg' opgericht. Vanaf 11 september 2017 kunnen volwassenen met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie een beroep doen op het Mobiel team Acute Zorg Netwerk GG ADS Zuid.

Lees meer

Vooraankondiging inspiratiedag voor hulpverleners:Eerste Hulp Bij Scheiding

18/09/2017 - 17:26

Op 5 december 2017 organiseert de Werkgroep preventie HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met een aantal partners een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Lees meer

Informatiesessie: 'Handelen in situaties van verontrusting'

13/09/2017 - 08:28

Eind dit jaar organiseert Jongerenwelzijn een informatiesessie over 'Handelen in situaties van verontrusting' en twee trainingen 'Morele dilemmatraining' en 'Dialoog met de cliënt' voor voor iedereen die in de jeugdhulpverlening in Oost-Vlaanderen werkt.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.