Nieuws uit de regio

Het Mobiel Teams Acute Zorg regio Zuid is opgestart

18/09/2017 - 17:53

Als onderdeel van het samenwerkingsverband in de regio Aalst - Dendermonde - Sint-Niklaas werd vanuit het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods een 'Mobiel Team voor Acute Zorg' opgericht. Vanaf 11 september 2017 kunnen volwassenen met acute psychiatrische problemen in de thuissituatie een beroep doen op het Mobiel team Acute Zorg Netwerk GG ADS Zuid.

Lees meer

Vooraankondiging inspiratiedag voor hulpverleners:Eerste Hulp Bij Scheiding

18/09/2017 - 17:26

Op 5 december 2017 organiseert de Werkgroep preventie HoogConflictueuze Scheiding (HCS) in samenwerking met een aantal partners een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Lees meer

Oost-Vlaamse trefdag preventieve gezinsondersteuning

18/09/2017 - 17:24

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert op 20 oktober een trefdag preventieve gezinsondersteuning en Huizen van het Kind, met het oog op uitwisseling en inspiratie.

Lees meer

De Ondersteuningscentra en Sociale Diensten Jeugdrechtbank kiezen voor krachtgericht werken en Signs of Safety

18/09/2017 - 17:20

Agentschap Jongerenwelzijn organiseert op 9 oktober en 27 november een informatie- en samenwerkingsdag over Signs of Safety voor de leidinggevenden en praktijkwerkers van hun partnerorganisaties.

Lees meer

Opleiding tot Mind-Spring Co-begeleider

18/09/2017 - 11:09

CAW Oost-Vlaanderen biedt professionele hulpverleners (medewerkers van CAW’s, CGG’s, Opvangcentra voor asielzoekers, LOI’s, OCMW’s, wijkgezondheidscentra, OKAN-scholen, CLB’s ...) de mogelijkheid om zich te bekwamen in de Mind- Spring-methodiek. Daartoe organiseert ze een driedaagse opleiding tot Mind-Spring co-begeleider.

Lees meer

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg Dendermonde vzw wil met deze nieuwsbrief welzijnswerkers informeren over initiatieven en evoluties in de regionale welzijns- en gezondheidssector.